Måltid alligator-kannibal

Måltid alligator-kannibal

sällan händer av misstag fångas på kameran i Texas National Park.

27-åriga Lauren Hansen lyckats fånga på bild, eftersom en stor alligator åt sin yngre släkting.

Fall av kannibalism bland dessa djur inte är alltför sällsynta, men i fångenskap för första gången detta har hänt.

Måltid alligator-kannibal Måltid alligator-kannibal Måltid alligator-kannibal Måltid alligator-kannibal Måltid alligator-kannibal